Hjelp Til Ranglisten

På ranglisten kan du se hvor høyt du har kommet i chattens rangsystem. Alle de ulike rangene er samlet på det store rangbarometer som du kan se her til høyre. For hver enkelt rang, kan du se hvilke nye ting du kan gjøre

Du kan også gå inn og se hvor lang tid det går før du blir forfremmet neste gang. Jo høyere du kommer opp i rang, dess lengre tid har du vært online, og jo mer må du skrive før du stiger igjen.You can also see when you`re up for promotion next. The higher your rank, the more you have to be online and the more you have to write on the chat to reach the next level.